Férgek egy álomban a testen


parazita kezelési komplex a férgek barnák

Leipzig, Freud pszichoanalitikai kutatásai kiderítették, hogy a konverziós hisztéria tünetei tudattalan fantáziáknak testi eszközökkel való ábrázolásai. De a pszichoanalízis nem várt felvilágosításokat nyújtott afelől is, hogy mi a természete a hisztériás tünetképzésnél tevékeny erőknek; megmutatja a pszichoanalízis minden egyes esetben, hogy az idetartozó neurózisok szimptomatikájában erotikus és egoisztikus ösztönök jutnak kifejezésre, éspedig vagy váltakozva vagy leggyakrabban férgek egy álomban a testen, kompromisszumszerű képződményekben.

A diszpozíciót megalapozó momentumot a genitális erotika oly zavarában találta meg, mely azt normális fejlődési menetében, éspedig már a genitális zóna teljes erejű primátusa idején érte. A diszpozíciót ily módon megszerzett egyén a lelki traumát szolgáltató erotikus konfliktusra vagy a genitális nemi ösztönök elfojtásával reagál, vagy esetleg ezen ösztönöknek eltolásával a test oly pontjaira, melyek ártatlanabbnak látszanak. Ezt úgy fejezném ki, hogy a konverziós hisztéria genitalizálja  a test azon pontjait, amelyeken a tünetek nyilvánulnak.

Alkalmasint az ezen fejlődési fokra való visszaesést jelenti a hisztériának taglejtéssel való beszélni igyekvése is.

Veszélyes ételek - mitől kell félni? A megszokott étel szintén veszélyes. Bármely élesztő kenyér

Belátással bíró ember nem tagadhatja, hogy e mondatok egy csomó új ismeretet tartalmaznak a hisztériás neurózisról, mely ismeretekről az analízis előtti neurológiának sejtelme sem volt. Mégis azt hiszem, hogy az elért eredmények feletti örömünk mellett is célszerű, ha e téren való tudásunk hézagaira ráutalunk. Hisztériás hűdésben, görcsökben, érzéketlenségben és fonák érzésekben a hisztériások azon képessége nyilvánul meg, hogy az érzéki inger normális odavezetését a tudathoz és a mozgató beidegzés normális elvezetését a tudattól megszakítsák vagy megzavarják.

De eltekintve ezen, még lelki téren történő elváltozásaitól az ingerületi folyamatnak, ismerünk oly hisztériás tüneteket, melyek a fertőzés módjai pinworm határozott innervációs túlteljesítményt tételez fel, oly teljesítményt, melyre a normális neuropszichikai készülék képtelen.

A hisztériás egyén tudattalan akarata oly mozgási jelenségeket, a vérkeringés oly elváltozásait, a mirigyelválasztás és a szövettáplálás oly rendellenességeit tudja létrehozni, amilyeneket a nem hisztériás egyén tudatos akarata létrehozni nem képes.

Féreg az álomban, mit jelent? Férgek alomban

A gyomor- és bélrendszer, a hörgők, a könny- és izzadságmirigyek sima izomrostjai, az orr duzzadó testei stb. Ne feledjük, hogy nem kizárólag a hisztéria képesít ily teljesítményekre.

A hipnózis és a szuggesztió, melyek a normális egyénre is többé-kevésbé hatni tudnak, ugyancsak idézhetnek elő hasonló jelenségeket. Így például rászoknak különben csak szimmetriásan mozgatható izmok izolált egyoldalú innervációjára, vagy a szív- gyomor- és bélműködésnek akaratlagos befolyásolására, az íriszizmok befolyásolására stb.

férgek egy álomban a testen

Elsősorban a végbél és a hólyag záró- és kiürítőizmainak szabályszerű működésére gondolok itt, a rendszeres időszakokban való elalvásra gonococcusok és trichomonadok kutatása felébredésre és más hasonlókra. Nem csekély továbbá — mint tudjuk — az indulatokkal kapcsolatos túlteljesítő képesség sem; ismeretes, hogy az indulatok befolyásolni képesek a legkülönfélébb keringési és kiválasztási folyamatokat.

Ha közelebbi vizsgálat céljából azon túlteljesítményekre szorítkozunk, melyek a hisztériás tünetképzésnél kerülnek alkalmazásra, úgy célszerű lesz, ha az itt adott lehetőségek szinte át sem tekinthető sokféleségéből egy jól körülírt csoportot kiemelünk.

E célra a gyomorbélhuzamon fellépő hisztériás férgek egy álomban a testen választom, melyek meglehetősen hézagtalan sorozatban állanak rendelkezésünkre. A legközönségesebb hisztériás jelenségek egyike a globus hystericus tünete, a nyelőcső izomzatának az a sajátságos görcsös állapota, mely egy másik, ugyancsak nyelőcsőbeli tünettel, a garatreflex hiányával együtt többnyire e neurózis stigmáihoz számíttatik.

Az Ótestámentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai se egyebek álmoknál. Da-Niel Dániel próféta például "meglátta" az elmúlt világháborút, és annak végét pontosan jövendölte. Valamennyi bibliai próféta álmodik a Megváltóval. A zsidók még ma is várják.

Igaz, hogy analízis után ez az idegen test egészen különös és éppenséggel nem ártatlan testnek, hanem erotikus értelemben vett idegen testnek férgek vannak-e a borjúban. Sok neurotikus étvágytalanságban, hányási ingerben és egyéb gyomorbántalmakban szenvedő betegeknek az evés, vagyis valamely idegen testnek a tápcsatorna szűk és izmos tömlőjén keresztül való lecsúszása, tudattalanul ugyanolyan genitális inzultust jelent, mint amilyet a globusban szenvedők külső inger híján is elképzelnek.

Pavlovnak a gyomornedv-elválasztás lelki befolyásolásáról szóló vizsgálatai óta aligha is fog valaki azon csodálkozni, hogy ily fantáziák nyomában a gyomornedv-szaporulat vagy -csökkenés minden fokozata, a piper- és anaciditás minden fajtája felléphet. Még érthetőbb ennél a pszichoanalitikus számára a valódi terhességgel kapcsolatosan fellépő és csillapíthatatlan hányás vomitus gravidarummelyet már oly különböző toxikologikus magyarázatokkal próbáltak értelmezni. A pszichoanalitikai tapasztalat e tünetek másfajta értelmezésére kényszerít.

Ismeretes, hogy kedélymozgalmak befolyással vannak a bélperisztaltikára, hogy félelmet és ijedtséget hasmenés, félő várakozást pedig záróizomgörcs okozta székrekedés követhet. Dehogy mily rendkívüli mértékben hatnak e befolyások az egész életen keresztül, és hogy mely képzetkomplexumoknak és ösztönöknek van speciális szerepük, ennek kimutatására ugyancsak Freud és az ő pszichoanalízise adott módot.

A vastagbélről egy tapasztalt bécsi belgyógyász, Singer professzor, már régen felismerte, hogy az mint emésztőszerv csekély jelentőségű, hogy tulajdonképpen anális  természetű, a kiürítési funkciót uralja. Ezt a megfigyelést a pszichoanalízis igazolhatja, és némiképp ki is egészítheti. Az ezen innervációkra különleges befolyást gyakorló képzetek feltűnő módon egy, a birtoklás, férgek egy álomban a testen, odaadni nem akarás által jellemzett komplexumhoz tartoznak.

Ily belső ellenállás anális gátlási és feloldási tünetei szívesen kísérik azon konfliktusokat is, melyek abból a kényszerűségből származnak, hogy az egyébként rokonszenves orvosnak honoráriumot kell fizetni. Hónapokon át tanulmányozhattam egy esetben a végbélnek és magának az anusnak hiszterogén szerepét.

Egy páciens, aki már mint idősebb agglegény és csak az apja biztatására nősült, később pszichikus impotencia miatt került kezelésem alá.

Férgek, mint a rizsmag

Sajátságos fajta székszorulásban szenvedett időnként: érezte, sőt kínosan érintette, amint a bélsártömeg a végbélben felhalmozódik, de képtelen volt a kiürítésére. Az analízis aztán kimutatta, hogy ez a tünet mindig olyankor lépett fel, mikor ő konfliktusba keveredett egy neki valamiképp imponáló egyéniségű férfival; végül aztán a tünet az ő tudattalan homoszexualitása egy megnyilvánulásának bizonyult.

Valahányszor az ilyen férfiúval erélyesen szembe akart szállni, egy tudattalan homoszexuális fantázia állotta útját gátló akadályként, és ez okozta azt a kényszert, hogy ilyenkor a béltartalom mindig rendelkezésre álló plasztikus anyagából a bélfalazat kontraktilitásának segítségével egy hímtagot formáljon, éspedig éppen a tudatosan gyűlölt ellenfél hímtagját, mely azután a bélből mindaddig nem akart távozni, míg a konfliktus valamiképp el nem intéződött.

Lassanként megtanulta a kúra folyamán a pszichoanalitikus elintézésmódot, vagyis a belátást az itt vázolt konfliktusba. Mi mármost a közölt sorozat valamennyi tünetének közös sajátsága? Nyilván az, amit Freud így írt körül: valamely tudattalan nemi vágy ábrázolása testi eszközökkel.

Férgek a bőr alá az álomkönyv szerint - Opisthorchiasis September

Ám éppen ez ábrázolás mikéntjében van valami, ami beható méltánylást érdemel. Hallucinációknak nem nevezhetjük őket; hallucináció akkor jön létre, ha a cenzúra valamely indulattelt gondolatkomplexumot a tudat felé progrediáló útjában feltartóztat, és az annak megfelelő izgalommennyiség visszafutó, regresszív útra térve azon gondolatoknak az emlékezetben felhalmozott nyersanyagát újra megszállja, és mint aktuális érzéki észrevevést juttatja a tudathoz.

De illúzióról sem beszélhetünk itt e szónak eddig használatos értelmében. Az illúzió valamely reálisan adott külső vagy belső inger érzékelésének félreértésében vagy eltorzításában áll.

citrusfélék és paraziták

De a szubjektum ezzel szemben is inkább csak szenvedőlegesen viselkedik, míg a hisztériás maga teremti meg azokat az ingereket, melyeket aztán illúzió módjára félremagyarázhat. A hisztériás konverzió tünetképződése, sőt ez a pszichofizikus jelenség egyáltalán megérdemli tehát, hogy külön nevet adjunk neki.

Férgek egy álomban a testen, hogy a legtöbb úgynevezett kifejező mozgás, mely az emberi kedély ingerületeit kíséri — az elsápadás, elpirulás, elájulás, szorongás, nevetés, sírás stb.

Álomszótár, álomfejtés

Hogyan sorozhatnók be mármost ezt a jelenséget a már ösmert lelki folyamatok közé, és milyennek kell a mechanizmusát elképzelnünk? Az első hasonlat, mely e kérdésnél feltolakszik: e jelenség analógiája az álombeli hallucinációval, ahogy azt Freud álomkutatásaiból megismertük.

férgek egy álomban a testen

Az álom sem tesz egyebet, mint hogy az ember vágyait teljesedve ábrázolja. Ám itt a vágyteljesülés tisztára hallucinatorikus; a motilitás alvás közben meg van bénítva. Ellenben a materializációs jelenségnél úgy látszik még mélyebbre visszanyúló regresszióról van szó; a tudattalan és tudatképtelen vágy itt nem elégszik meg a lelki észrevevő szerv érzéki ingerlésével, hanem átugrik a tudattalan motilitásra is.

Időbelileg e topikának az egyéni és törzsfejlődésnek egy igen kezdetleges szaka felel meg, melyet az jellemez, hogy ott az alkalmazkodás még nem a külvilág megváltoztatásával, hanem magának a testnek az inger szerint módosuló megváltozásával történik.

Ha Freuddal fejlődéstani kérdéséről beszélgetünk, ezt az ősi stádiumot autoplasztikusnak  szoktuk nevezni, szemben a későbbivel, az alloplasztikussal. Mindebből következik, hogy itt a lelki életet formális  tekintetben is egyszerűnek, egész a fiziológiai reflexfolyamatig egyszerűsítettnek kell elképzelni.

Azokban a kezdetleges életfolyamatokban, amelyekre a hisztéria — úgy látszik — visszaesik, egész közönségesek azok a testi elváltozások, melyek, ha pszichogén módon lépnek fel, rendkívüli teljesítményeknek imponálnak.

Férgek alomban

Hiszen a véredényfalak sima izomrostjainak mozgatása, a mirigyek működése, a vér alaki és vegyi összetétele, sőt az egész szövettáplálás — infrapszichikusan szabályozódik. A hisztériánál azután férgek egy álomban a testen az élettani mechanizmusok rendelkezésére állanak a tudattalan vágyrezdüléseknek, úgyhogy a normális ingerlefolyás tökéletesen megfordul, és egy tisztán lelki folyamat a testnek valamely élettani elváltozásában juthat kifejezésre.

E probléma megfejtését egyrészt azon különleges jellegben keresi, amely szerint a lelki izgalmak a tudattalanban lejátszódnak, másrészt valamely előmozdító körülményben, mert az alvó állapotból folyó elváltozásoknak jár a nyomában. Milyennek képzeljük el mármost az ingerületi viszonyokat valamely konverziós tünet létrejötténél?

férgek egy álomban a testen minden férgek kezelése népi gyógyszerekkel

Egy másik dolgozatomban, mely a hisztériás stigmákkal foglalkozik, a hisztériás érzéketlenséget a pszichikus rendszer érző végének olyan állandósult elváltozásaként kellett leírnom, mely, úgy mint az alvási állapot, hallucinációk és illúziók felléptét megkönnyíti. Minden más esetben azonban valamely pozitív tényezőben kell keresni azt az erőforrást, mely a materializációt létrehozza.

Az az egyhangúság, amellyel a hisztéria pszichoanalitikus tünetmagyarázataiban egyre csak genitális folyamatok adódnak, azt bizonyítja, hogy a konverziónál működő erő a genitális ösztönből ered.

férgek egy álomban a testen milyen paraziták lehetnek az ágyban

Arról van itt tehát szó, hogy durván genitális erők törnek be magasabb rétegekbe, és ezek azok, amik a pszichét szokatlan természetű pozitív erőteljesítményekre képesítik. A munkamegosztás irányában haladó szerves fejlődésnek talán legjelentősebb eredménye, hogy külön szervrendszerek különbözőinek el egyrészt az ingerek lebírására és elosztására pszichikus szerkezetmásrészt a szervezet nemi ingermennyiségeinek időszakos levezetésére genitáliák.

Az ingerelosztással és lebírással foglalkozó szerv mind szorosabb kapcsolatba kerül az önfenntartási ösztönnel, és legmagasabb fejlettségi fokán a gondolkodás, a valóságvizsgálás szervévé lesz. A genitále ellenben felnőtt embernél is megőrzi eredeti ösztönkiélő jellegét, és az összes erotizmusokat összefoglaló, erotikus központ: szervvé lesz.

A hisztéria azonban, úgy látszik, visszaesés abba az ősi állapotba, melyben ez a különválás még nem történt meg; a lényege abban áll, hogy genitális ösztönrezdülések törnek be a gondolkodási körbe, illetőleg hogy elhárító reakciók mozgósíttatnak ezen betörés ellen.

E szerint a hisztériás tünet keletkezését következőleg képzelhetjük el: Valamely túl erős genitális ösztönrezdülés a tudathoz akar előnyomulni. Az én ezen rezdülés módját és erejét veszélyesnek érzi, és azért elfojtja, a tudattalanba nyomja azt.

Miután ez a megoldási kísérlet balul ütött ki, az én még hátrább szorítja vissza a zavaró energiamennyiséget, egész a pszichikus érzékelő szervig hallucináció vagy a legáltalánosabb értelemben vett önkéntelen motilitásig materializáció.

Fergek az alomban. Egy hozzászólás

Ezen regressziós útján azonban az az energia a legbensőbb érintkezésbe jutott magasabb pszichikus rétegekkel, és ott finoman válogató megmunkáltatás tárgya lett. Megszűnt egyszerű mennyiség lenni, minőségi fokozatokat nyert, és így vált szövevényes lelki tartalmak képletes kifejezőeszközévé.

Ez a felfogás talán mégis közelebb hoz valamivel a hisztéria őstalányának, a pszichikumból a fizikumba való ugrásnak megoldásához; így legalább némi sejtelmünk van róla, hogy egy pszichikus képződmény, egy gondolat miként juthat olyan erőhatalom birtokába, mely lehetővé teszi, hogy nyers szervi tömegeket mozgásba hozzon.